LOCOSYSTEM


LOCOSYSTEM
polimorficzny system meblarski

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu wielofunkcyjnej zabudowy meblarskiej przeznaczonej dla przestrzeni domowej i opartego o: 1) opatentowany regał szpilkowy – LOCOSYSTEM 2) o bardzo mocno stypizowane elementy konstrukcyjne oraz 3) know- how umożliwiający samodzielne zbudowanie przez użytkownika końcowego dowolnej, pożądanej konstrukcji meblarskiej. Planowana zabudowa meblarska będzie podatna na jej wielokrotne przekształcanie w zależności od zmieniających się potrzeb.

Będzie też w dużej mierze odporna na utratę funkcjonalności wskutek uszkodzeń i zużycia. Jej implementacja będzie możliwa od razu lub stopniowo w procesie o intensywności regulowanej przez użytkownika. Dzięki temu wydłuży się czas jej użytkowania oraz zwiększy się jej stopień dopasowania do potrzeb różnych użytkowników.

Bardzo korzystną cechą koncepcji opisywanej we wniosku są jej technologiczność oraz przyjazność dla środowiska naturalnego. Skutkuje to m.in. zmniejszeniem energochłonności produkcji oraz zmniejszeniem jej materiałochłonności.

W projekcie zadbano o wysoki poziom wzorniczy wyrobu końcowego, o zastosowanie adekwatnych metod badawczych oraz o wysoki poziom konstrukcyjno-technologiczny całości rozwiązania.

Interdyscyplinarny zespół projektowy zapewnia antropocentryczne ukierunkowanie przy rozwiązywaniu podjętego problemu wpisując się w etos „poznańskiej szkoły mebla”.

Zaplanowane prace B+R rozpoczynają się od metodycznego uszczegółowienia oczekiwań odbiorców końcowych, przebiegają przez wirtualne oraz fizyczne prototypowanie i badania laboratoryjne, aż do uruchomienia produkcji partii demonstracyjnej. W ramach projektu planuje się utworzyć i wykorzystać oryginalne rekonfigurowalne laboratorium do weryfikacji przyjętych rozwiązań szczegółowych.

Planowanym efektem jest innowacyjny system mebli oraz innowacyjna metodyka meblowania uwzględniająca dezyderaty projektowania uniwersalnego, czyli o korzystnych cechach ergonomicznych niezależnie od cech somatycznych jego użytkownika.

Projekt „LOCOSYSTEM – polimorficzny system meblarski” współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wartość projektu: 1 497 392,91 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 134 687,06 PLN

Beneficjent: DIGITOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (właściciel marki nowymodel.org)