STÓŁ CALDERA

projektant Cyryl Zakrzewski

Projektując stół Caldera artysta chciał stworzyć obiekt łączący w sobie kształty proste z organicznymi, dynamikę i energię zjawiska naturalnego ze stoickim charakterem jego następstw. Kształt inspirowany jest krajobrazami wulkanicznymi, płynącą magmą i procesem powstawania kalder – zagłębień w wulkanach powstających na wskutek eksplozji.

 

📐 SPRAWDŹ WYMIARY

 

Cyryl Zakrzewski
„Sztuką jest dla mnie zawarcie w formie przeciwieństw, tak aby zatarły się pomiędzy nimi granice. Natura i kultura, światło i ciemność to w rzeczywistosci jedno”. Urodzony w 1986, artysta dla którego każda forma jest dziełem sztuki, chociaż im bliższym natury tym lepszym. Absolwent Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP w Poznaniu w 2011 roku dyplomem z wyróżnieniem – Konkurs im. Marii Dokowicz. Uczestnik licznych wystaw w kraju i za granicą (Japonia, Włochy, Słowenia, Austria). Autor stałych instalacji w przestrzeni publicznej w Poznaniu (Ogród Botaniczny UAM oraz nad j.Strzeszyńskim) w Japonii (Tokio – Fukudenkai) oraz w Słowenii (Ptuj). Design traktuje jako formę estetyczną i użytkową, jednak nie koniecznie pozbawioną ukrytej refleksji nad otaczającym nas światem.